Book Title:  “Gabay sa Mga Karapatan ng Overseas Filipino Workers (OFW)”

Author:  Atty. Elvin Villanueva

Date of Publication:  June 2010

Synopsis:

Para sa isang itinuturing na bagong bayani ng bansa, nararapat lamang na napapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW. Ang ganitong pananaw ay tumpak lamang sa teoriya at tila hindi sa katotohanan.

 Napakaraming insidente ng pang-aabuso, pagmamaltrato at pananakit ang nararanasan ng libu-libong OFW sa iba’t-ibang bansa. Makikitang hindi pa sapat ang proteksyon na nakukuha ng mga ito para sa kanilang mga karapatan. Marahil napakahirap magbigay ng agarang pag-alalay dahil sa layo ng lugar sa mga ahensya ng pamahalaan.

 Kung kaya ang isang OFW ay namulat na nakikibaka para sa kanyang karapatan ng solo. Ang adhikain ng aklat na ito ay upang makapagbigay ng mga kailangang impormasyon upang ipaunawa sa mga manggagawa ang kanilang mga karapatan at mga dapat gawin sa isang sitwasyon.

 Hindi man ito ang lubos na kasagutan sa mga suliraning pang-OFW, ito ay magsisilbing gabay na maaring magturo sa tamang paraan na dapat gawin ng isang OFW. Ang mga bagay tungkol sa placement fee, illegal recruitment, PDOS, mga tungkulin ng POEA, POLO, Embahada, recuitment agencies, Bilateral Labor Agreements at iba pa ay tinatalakay rito.

 Mga bagay-bagay tungkol sa remittance, migrant worker’s day, absentee voting, pagsampa ng reklamo sa mapang-abusong employer at agency, at mga kahilingan tungkol sa disability, sickness at iba pa ay mababasa rin sa aklat.

 Alam ng lahat na karamihan sa mga kababayan natin ay hindi nais na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Subalit sila ay tinulak ng kapalaran upang magsikap para mapaganda ang kinabukasan ng pamilya sa Pilipinas. Dapat lamang na sila ay makahanap ng kaagapay sa kanilang pakikibaka sa ibang bansa.

Price:  Php395.00

Shipping costs: 

 • Metro Manila   –   Php 230.00
 • North Luzon    –    Php 250.00
 • Visayas            –     Php 250.00
 • Mindanao       –      Php 250.00
 • Hong Kong      –     Php 1125.00
 • Dubai               –     Php 2435.00
 • Taiwan            –     Php 1125.00
 • Singapore       –     Php 1128.00
 • Australia        –     Php 1865.00
 • other destinations: Please contact us for delivery to other locations and special arrangements 

Mode of payment:

 • Paypal
 • Western Union
 • Direct deposit